Poniedziałek, 24 września 2018 r., imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 18 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 sierpnia do 5 października 2017 r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków dofinansowania lub zabezpieczenia ich zwrotu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 "Poprawa jakości środowiska miejskiego" dla przedsięwzięcia nr POIS.02.05.00-00-0119/16 pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku".
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Okupie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bałuczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bałuczu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 482 i rzeką Grabią, gmina Łask.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ew. 2 i 3, gmina Łask.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności naniesień budowlanych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej we Wronowicach będącej własnością osób fizycznych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Jana Pawła II).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Jesionowej).
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Narutowicza).
29. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
30. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
31. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
32. Zapytania i wolne wnioski.
33. Korespondencja i sprawy różne.
34. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 


Wstęp na sesję wolny
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łasku
/-/ Robert Bartosik

Skomentuj [ 0 ]
11:25, 12.10.2017 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

Licealiada 2018

Licealiada 2018

Konwencja wyborcza PiS i Kukiz`15

Konwencja wyborcza PiS i Kukiz`15

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Przysięga ochotników WOT

Przysięga ochotników WOT

Nowe autobusy w Łasku

Nowe autobusy w Łasku

Inwestycje w szpitalu w Łasku

Inwestycje w szpitalu w Łasku

Remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Koncert pieśni patriotycznych

Koncert pieśni patriotycznych

Festiwal Sztuki - Pociąg do Kolumny

Festiwal Sztuki - Pociąg do Kolumny
© Copyright 2011-2018 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET