Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., imieniny Olimpii, Łazarza, Jolanty

V przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Łasku ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie.        

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2. 

Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 31.242 zł, wadium w wysokości – 3.200 zł;

- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 34.397 zł, wadium w wysokości – 3.500 zł.

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

Przedmiotowej nieruchomości przysługuje uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na prawie przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11 do dnia 5 grudnia 2089r. na części działki nr 262 od drogi wojewódzkiej nr 473 na obszarze o pow. 266 m2 z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony.     

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: I przetarg – 5 października 2010 r., II przetarg- 16 listopada 2010 r., I przetarg – 14 marca 2013 r., II przetarg – 2 lipca 2013 r., I przetarg – 24 kwietnia 2014 r., II przetarg – 24 czerwca 2014 r., III przetarg – 8 października 2014 r., IV przetarg – 20 lutego 2015 r., V przetarg – 4 sierpnia 2015 r., I przetarg- 7 września 2016 r., II przetarg – 28 października 2016 r., III przetarg- 26 kwietnia 2017 r., IV przetarg – 10 października 2017 r. -  przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18.                                                                                                                                                                                                                                              1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać  na konto PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.

2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.   

3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin  zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.

5. Koszty notarialne oraz ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061, poz. 2175). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14  pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel.  0-43  676-83-40  oraz 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Źródło: UM Łask

Skomentuj [ 0 ]
10:00, 10.11.2017 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


      

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia

Nowe inwestycje w Szpitalu w Łasku

Nowe inwestycje w Szpitalu w Łasku

Kiermasz Świąteczny w Łasku

Kiermasz Świąteczny w Łasku

Mikołajkowe Zawody Zerówkowe

Mikołajkowe Zawody Zerówkowe

Plebiscyt ?Przystanek 60+? rozstrzygnięty

Plebiscyt ?Przystanek 60+? rozstrzygnięty

IV Bal Charytatywny w Gminie Widawa

IV Bal Charytatywny w Gminie Widawa

II sesja Rady Powiatu Łaskiego

II sesja Rady Powiatu Łaskiego

II sesja Rady Miejskiej w Łasku

II sesja Rady Miejskiej w Łasku

I sesja Rady Miejskiej w Łasku

I sesja Rady Miejskiej w Łasku

I sesja Rady Gminy Buczek

I sesja Rady Gminy Buczek

Nowi radni w Radzie Miejskiej

Nowi radni w Radzie Miejskiej© Copyright 2011-2018 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET