Wtorek, 19 marca 2019 r., imieniny Józefa, Bogdana, Laili

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 lutego 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/399/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/400/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej, nauczyciela rehabilitanta, nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Łask z przeznaczeniem pod drogę).
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Łopatki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną).
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Orchów z przeznaczeniem pod drogę).
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Wola Łaska z przeznaczeniem pod drogę).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łask ze "Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14".
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
27. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w kadencji 2016-2019.
1/ Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach.
2/ Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
3/ Przyjęcie zasad przeprowadzenia wyboru ławników.
4/ Wybór komisji skrutacyjnej.
5/ Przeprowadzenie tajnego głosowania.
6/Ogłoszenie wyników wyborów.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w wyborach uzupełniających w kadencji 2016-2019.
29. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
30. Zapytania i wolne wnioski.
31. Korespondencja i sprawy różne.
32. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.


Wstęp na sesję wolny

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łasku
/-/ Robert Bartosik

Skomentuj [ 0 ]
11:10, 15.04.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET