Wtorek, 19 marca 2019 r., imieniny Józefa, Bogdana, Laili

Zaproszenie na LII sesję Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LII sesję Rady Powiatu Łaskiego

w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad: 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:
1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.

2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

3/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 21 maja w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

4/ zapoznanie się z uchwałą  Nr I/94/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

Podjęcie uchwał:
1/ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/286/09 Rady Powiatu w Łasku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łaski.

2/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028.

3/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

4/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

6/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego.

Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań  wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. zo.o. Szpital w Łasku.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2017.
Interpelacje i wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
 

Z poważaniem

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

 

Skomentuj [ 0 ]
15:35, 09.06.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama

      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET