Wtorek, 19 marca 2019 r., imieniny Józefa, Bogdana, Laili

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 sierpnia /czwartek/ 2018 r. o godzinie 12.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i wnioski.
Podjęcie uchwał:w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice”;
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso;
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy;
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającego uchwałę nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także warunków częściowego zwolnienia  tej opłaty. 
Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli dochodów i wydatków gminy Sędziejowice w I kwartale 2018 r. oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Skomentuj [ 0 ]
08:25, 07.08.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama

      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET