Czwartek, 22 sierpnia 2019 r., imieniny Cezarego, Zygfryda, Marii

Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek sesji:

Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od  21 marca do 30 kwietnia 2019 r.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania  Burmistrzowi Łasku.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku".
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.
Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask".
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
Korespondencja i sprawy różne.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik

Skomentuj [ 0 ]
13:35, 15.05.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET