Wtorek, 15 października 2019 r., imieniny Jadwigi, Teresy, Zoriana

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca /piątek/ 2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2018:
a. przeprowadzenie debaty nad raportem;
b. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
a. zapoznanie się z uchwałą Nr I/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2018 rok;
b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r., sprawozdaniem finansowym oraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
c. zapoznanie się z uchwałą Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 r.;
d. zapoznanie się z uchwałą Nr I/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok;
e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał:a. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027;
b. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
c. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice
d. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice;
e. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice wydanego w przedmiocie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego;
f. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach;
g. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
h. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

Skomentuj [ 0 ]
15:00, 22.06.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET