Wtorek, 15 października 2019 r., imieniny Jadwigi, Teresy, Zoriana

Informacja o posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady gminy Wodzierady

Informujemy iż w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy Wodzierady.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:
 

a)    uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Wodzierady wotum zaufania,

b)    uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za 2018 rok,

c)    uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

d)    uchwała Nr VIII/48/2019 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2018 rok,

e)    uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

f)     uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

g)    uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

h)    uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

i)     uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

j)     uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

k)    uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2019-2028,

l)     uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie  zmiany uchwały Nr IV/20/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2019 rok,

m)  uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady,

n)    uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2019 rok.

 3.Deklaracja w sprawie zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady.

 4.Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji                                                              Przewodniczący Komisji Oświaty,

planowania, finansów,                                                                   kultury, opieki społecznej

ochrony środowiska i rolnictwa                                                   zdrowia, kultury fizycznej

                                                                                                        i spraw obywatelskich

 

  /-/   Marcin Ciuła                                                                    /-/    Tomasz Grobelny

Skomentuj [ 0 ]
17:00, 22.06.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET