Niedziela, 15 grudnia 2019 r., imieniny Niny, Celiny, Krystiany

2 tysiące skróconych lub cofniętych zwolnień lekarskich

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim przeprowadził kontrolę zwolnień lekarskich pod względem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

W ich wyniku zakwestionowano w sumie 2 tys. zwolnień na łączną kwotę 1,65 mln zł. Zgodnie z przepisami, obniżono także podstawę wymiaru zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W ten sposób obniżono wysokość zasiłku dla prawie 3 tys. osób, na kwotę 6,26 mln zł. Łącznie więc, wyniku skrócenia lub cofnięcia prawa do zasiłku oraz obniżenia jego podstawy wymiaru, uzyskano w województwie kwotę 7,9 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy

W ramach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy przeprowadzono w I poł. 2019 r. - 18,5 tys. kontroli i wydano prawie 1250 tys. orzeczeń korygujących datę odzyskania zdolność do pracy. Prawie 7% skontrolowanych osób miała skrócony okres zwolnienia.

W sumie zwolnienia lekarskie skrócono o 4,9 tys. dni tj. o ok. 1,3 tys. więcej niż w ubiegłym roku w tym samym czasie. W wyniku skrócenia zwolnień uzyskano kwotę 348,6 tys. zł . W ubiegłym roku, w analogicznym okresie uzyskano w ten sposób 234,2 tys. zł.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

W województwie łódzkim w I półroczu 2019 r. przeprowadzonych zostało niemal 6,8 tys. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. W ich wyniku zakwestionowano 11 % skontrolowanych przypadków. Wydano prawie 750 decyzji odmawiających prawa do świadczeń w sumie na łączną kwotę 1,3 mln zł.

Jak zawsze, podczas kontroli można było zebrać garść ciekawych tłumaczeń zasiłkobiorców, którzy przebywali w pracy podczas zwolnienia.

Jeden z prowadzących działalność gospodarczą, stanowczo stwierdził, że do swojego gabinetu w miejscu pracy przychodzi słuchać muzyki relaksacyjnej, której nie może słuchać w domu, gdyż irytuje tym pozostałych domowników.

W jednym z zakładów pracy, kontrolujący zastał pracownika przebywającego na zwolnieniu, który tłumaczył, że właśnie przyjechał po żonę, która źle się poczuła, a pracuje w tej samej firmie co on. Jego uwadze uszło jedynie, że starał się przekonać do tego kontrolerów, będąc w firmowym ubraniu roboczym, które pracownicy zakładają udając się na stanowisko pracy.

Mężczyzna, który prowadzi punkt usługowy naprawy sprzętu AGD mieszczący się w jego domu, oponował w czasie kontroli, że pracuje na zwolnieniu, ponieważ napraw nie dokonywał w czasie choroby w punkcie, czyli w domu, ale na podwórku posesji.

Ubezpieczony, w trakcie zwolnienia został zastany w zakładzie kosmetycznym, w stroju roboczym, w czasie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientce. Ale i w takiej sytuacji ubezpieczeni próbują przekonać kontrolerów, że nie wykonują pracy. Z wyjaśnień ubezpieczonego wynika, że strój założył, bo było mu zimno, a zabieg to nie usługa, ale przysługa dla jego znajomej.

Zgodnie z przepisami prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy ubezpieczony traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego, np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Z tego tytułu w I półroczu w województwie łódzkim obniżone zostały zasiłki chorobowe i  świadczenia rehabilitacyjne 2918 osobom, na łączną kwotę: 6,26 mln zł.

Łącznie ZUS w województwie łódzkim wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 7,9 mln zł.

W całym kraju:

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł.

Z tytułu ograniczenia wysokości wymiaru zasiłku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, uzyskano kwotę blisko 84,9 mln zł.

Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca tego roku, wyniosła 104,2 mln zł.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Skomentuj [ 0 ]
18:40, 09.08.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji      

Najnowsze komentarze

Najnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET