Wtorek, 29 września 2020 r., imieniny Michała, Michaliny, Gabriela

Pogotowie Reporterskie

Zaproszenie na LV sesję Rady Miejskiej

 

W poniedziałek 2 czerwca br. o godz. 10.00 w w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Łasku. Porządek obrad:

 

 

 

1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
3. Przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 marca do 12 maja 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/496/14 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/518/14 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/489/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Korespondencja i sprawy różne.
25. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Łasku.


Wstęp na sesję wolny


 

Przewodniczący Rady
Robert Bartosik

 

 

Skomentuj [ 0 ]
10:44, 29.05.2014 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.