Sobota, 26 września 2020 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Pogotowie Reporterskie

Informacja o zastępstwie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie dotycząca zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia na ww. stanowisku udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska osobiście w siedzibie GOPS Widawa w godzinach pracy Ośrodka pod adresem Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub pod numerem telefonu służbowego 43 6721161.

. Miejsce i warunki zatrudnienia:
Stanowisko (na zastępstwo): pracownik socjalny.

Wymiar czasu pracy: (na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu).
Liczba etatów: (na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu).
Miejsce wykonywania pracy: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie – praca na terenie Gminy Widawa.
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Widawa- dojazd  do klienta samochodem prywatnym.
Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 40 godzin na tydzień.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (na czas zastępstwa).
II. Wymagania niezbędne:
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określił w drodze rozporządzenia wymagane umiejętności wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ww. ustawie.

Obywatelstwo polskie.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy społecznej    z dnia 12 marca 2004 roku.
 

III. Wymagania dodatkowe:
 

Znajomość dodatkowych przepisów prawa:
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011  r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta",
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem, lub już wykluczonym społecznie.
Znajomość obsługi komputera.
Prawo jazdy kategorii B.
Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywność, innowacyjność, umiejętność kooperowania z różnymi podmiotami, umiejętność korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich).
Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.
IV. Osoba do Kontaktu:
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia na ww. stanowisku udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska osobiście  w siedzibie GOPS Widawa w godzinach pracy Ośrodka pod adresem Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub pod numerem telefonu służbowego 43 6721161.

             
 
Kierownik GOPS Agnieszka Leopolska

 

Skomentuj [ 0 ]
10:50, 13.08.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusjiNajnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET