Poniedziałek, 25 maja 2020 r., imieniny Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogotowie Reporterskie

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych:

1. Pruszków działka nr 286 stanowi grunty orne o pow.1,30 ha w tym grunty R-IIIb-0,08 ha, RIVa-1,22 ha, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00056991/8. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 610,62 zł

Wysokość wadium – 122,00 zł

 

2. Marzenin działka rolna nr 270 stanowi grunty orne o pow. 0,96 ha w tym grunty R V – 0,53 ha, PS V-0,41 ha, W-0,02 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00059570/2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 109,62 zł

Wysokość wadium – 22,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze. Uczestnik przetargu winien okazać, przed rozpoczęciem przetargu, dokument potwierdzający tożsamość.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 7 stycznia 2020 r. na konto Banku Spółdzielczego o/Łask 54 9263 0000 0562

1478 2005 0065 z zaznaczeniem tytułu „wadium na dzierżawę działki nr …”

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet czynszu dzierżawnego za 2020 rok.

W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po
zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Sędziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uwagi

- Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia
- Opłata za dzierżawę płatna w terminach do 15 marca i do 15 września każdego roku poczynając od roku 2020, na konto Gminy Sędziejowice,
- W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki,
- Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy,
- Czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzonego przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (43) 677 16 93 – P. Lidia Sobala

 

Źródło: Gmina Sędziejowice

Skomentuj [ 0 ]
15:00, 30.11.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET