Wtorek, 29 września 2020 r., imieniny Michała, Michaliny, Gabriela

Pogotowie Reporterskie

Opłata od posiadania psów za rok 2020 w gminie Łask

Termin wniesienia opłaty od posiadania psów za 2020 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2020 roku. Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych  do  znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych

- z tytułu posiadania jednego psa; Znaczny stopień niepełnosprawności to również całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) oraz I grupa inwalidzka wg orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (dawny system orzecznictwa).

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe

- z tytułu posiadania jednego psa.

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Rada  Miejska  w  Łasku  Uchwałą  Nr  XXV/271/2016  z  dnia  30  listopada  2016  r. wprowadziła na terenie Gminy Łask stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 48 zł od jednego psa. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną opłaty zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa. W przypadku powstania obowiązku zapłaty w ciągu roku podatkowego termin płatności wynosi 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Łasku wprowadziła dodatkowe zwolnienia z opłaty od posiadania psów:

posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Łask ma zawartą umowę, i do którego trafił jako odłowiony z terenu Gminy Łask;
posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem– mikrochipem);
posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask.
Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 30 kwietnia danego roku na rachunek: Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Od dokonywanych wpłat bank nie pobiera prowizji.

Sprawy związane z opłatą załatwiane są w pok. 35 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Łasku.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:  43 676 83 35.

 

Źródło: UM

Skomentuj [ 3 ]
18:35, 07.02.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Edi @ 20:30, 07.02.2020r. IP: *.*.126.83

Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego mam płacić podatek za psa -serio pytam

kotzpiekła13 @ 22:52, 08.02.2020r. IP: *.*.54.208

bo mi kotki płoszy.serio :}

Adam @ 10:33, 09.02.2020r. IP: *.*.62.109

Urząd odpowiada za utrzymanie schronisk dla zwierzą (ma je finansować z budżety gminy). Schroniska namawiają ludzi do przygarnięcia zwierzaka (licząc na dobre serduszko). Przygarnięcie zwierzęcia nie zwalnia z dokonywania opłaty, a tym samym Urząd ma podwójną korzyć. Oszczędza na utrzymaniu schroniska i pobiera od obywatela (naiwniaka) kasę za posiadanie psa. Ma jeszcze inną możliwość uzyskania kasy od naiwniaka np. mandat za nieposprzątanie odchody. I tu zamyka się kółeczko. Mandat za to, że Urząd nie zorganizował pojemników na odchody. Solidny obywatel sprząta odchody i wywala je do śmietnika. I tu ma możliwość wybór koloru pojemnika (tylko co z woreczkiem na odchody). Niektórzy ca są w zgodzie z przepisami o segregacji śmieci omijają śmietniki i podchody kierują do koszy, które ustawiły wspólnoty przed swoimi blokami, a sprzątający zawartość koszy "benc" do śmietnika. Generalnie, to jesteśmy robieni na kasę i dopóki się nie obudzicie, to będziecie ładowani. Niestety, głupich nie sieją tylko się rodzą i rosną, rosną, tylko nie wiadomo po co.

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusjiNajnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET