Czwartek, 9 kwietnia 2020 r., imieniny Mai, Dymitra, Dobrosławy

Pogotowie Reporterskie

Sędziejowice. Zproszenie na XVII sesję rady gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca / czwartek / 2020 r. o godzinie 11.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;

2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki;

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

5) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2020 roku;

6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

7) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie gminy Sędziejowice;

8) przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2020 r.;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice.

7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok w Gminie Sędziejowice.

8. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2019.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak

Skomentuj [ 0 ]
11:30, 25.03.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET