Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r., imieniny Juliusza, Ludosława, Zenona

Pogotowie Reporterskie

XXXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 08 kwietnia  2021 r. o godz. 8.30 

w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku (DRUK 2).
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (I) (DRUK 4).
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok( II) (DRUK 5).
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK 6).
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. (DRUK 7).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2022 (DRUK 8).
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 9).
Przyjęcie informacji z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 10).
Przyjęcie sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności medycznej za IV kwartał 2020 r. „Szpitale Powiatowe” Sp. z o.o. Szpital w Łasku (DRUK 11).
Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 „Bezpieczny Powiat Łaski”(DRUK 12).
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Skomentuj [ 0 ]
15:10, 05.04.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET