Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r., imieniny Juliusza, Ludosława, Zenona

Pogotowie Reporterskie

Wodzierady. XXVI sesja Rady Gminy Wodzierady

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Wodzierady, 

w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu – sala nr 9 Urzędu Gminy Wodzierady) i w formie korespondencyjnej.

Jednocześnie zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19  obrady rady gminy oglądać na żywo na platformie youtube pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCKw2XeFfBK172kIvI0S0IoA/live.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Wodzierady i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wodzierady.
Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
Informacja o działalności Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska
      i Rolnictwa między sesjami.

Informacja o działalności Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich między sesjami.
Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej między sesjami.
Informacja o działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji między sesjami.
10. Podjęcie uchwał:

a)     uchwała Nr XXVI/212/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzierady,

b)    uchwała Nr XXVI/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/341/2017 Rady Gminy Wodzierady z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzierady na lata 2018-2022,

c)    uchwała Nr XXVI/214/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Wodzierady z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet radnym Rady Gminy Wodzierady oraz diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Wodzierady,

d)    uchwała Nr XXVI/215/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

e)    uchwała Nr XXVI/216/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady,

f)     uchwała Nr XXVI/217/2021 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Wodzierady,

g)    uchwała Nr XXVI/218/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach, ul. Szkolna 17,

h)    uchwała Nr XXVI/219/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.

11. Wydanie pozytywnej opinii w sprawie utworzenia siedliska rolniczego na działce rolnej oznaczonej nr 189, położonej w miejscowości Jesionna obręb Jesionna gm. Wodzierady.

12. Wydanie pozytywnej opinii w sprawie utworzenia siedliska rolniczego na działce rolnej oznaczonej nr 14, położonej w obrębie Piorunów  gm. Wodzierady.

13. Złożenie interpelacji i zapytań na piśmie. 

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Wodzierady.

 

Jednocześnie w związku z trwającą pandemią CIVID-19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, dbając o zdrowie,  zwracam się z prośbą, aby posiedzenie komisji odbyło się bez udziału publiczności.

Skomentuj [ 0 ]
11:50, 06.04.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET