Sobota, 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny, Antoniego

Pogotowie Reporterskie

Łask. Ponowny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pan Gabriel Szkudlarek - Gminny Komisarz Spisowy w Łasku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (pnowny nabór) wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021. 

 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 22 lipca 2021 r.  do 23 lipca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Łasku Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
format pliku - JPG,
rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

Zgłoszenie zawierające:
imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
adres e-mail.
Oświadczenie zawierające informację o:

posiadaniu obywatelstwa polskiego;
korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..
Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@lask.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji na temat naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych można uzyskać na stronie internetowej Urzędu www.lask.pl  oraz pod nr tel. 43 676 83 31, e-mail: b.mielczarek@lask.pl
 

Gminny Komisarz Spisowy

                               Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Skomentuj [ 4 ]
17:15, 21.07.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

a kuku @ 18:04, 21.07.2021r. IP: *.*.202.94

Panie Burmistrzu, kto wystawia nieposzlakowaną opinię? Bo jeżeli policja mnie spisała za brak maski lub udział w zgodnej z Konstytucją protestem przeciwko niezgodnym z Konstytucją obostrzeniom antycovidowym,to jestem wyklęty?

Anżej @ 18:19, 21.07.2021r. IP: *.*.40.85

Spis narodowy - kolejny blamaż żontów pis. Szczepienia narodowe położyli na łopatki, teraz klapnie i ten spis, klapnie oczywiście na tekturę i paździerz.

Io @ 22:56, 21.07.2021r. IP: *.*.196.177

A gdzie RODO ,spis to poddanie się tej fałszywej parti PiS ,oni to wykorzystają przeciwko tym wszystkim nie z PiS ,żeby na nich coś znaleźć i zniszczyć a później wyciszyć ,obłędne pis

Andrzej @ 09:40, 22.07.2021r. IP: *.*.237.163

Trzeba było nie kraść za PO to dzisiaj nie balibyście się spisu czy pisu. Koryto zabrali?!

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET