Niedziela, 26 września 2021 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Pogotowie Reporterskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łaskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

–  z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łaskiego przeznacza się do zbycia w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 47 o pow. 0,1100 ha położoną w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr: SR1L/00035470/7.

II. Opis nieruchomości:

– wyżej wymieniona  nieruchomość  położona jest w południowo-zachodniej części  województwa łódzkiego, w gminie Sędziejowice. Aktualnie trwały zarząd przedmiotową nieruchomością sprawuje Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

– szacowana nieruchomość, obejmująca działkę nr 47 o pow. 0,1100 ha  położona jest w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice, powiat łaski, posiadająca kształt     nieregularny, wydłużony, stanowiąca drogę o nawierzchni gruntowej, w części utwardzonej, odchodzącej od drogi asfaltowej. Pobliski teren uzbrojony jest w energię elektryczną i kanalizację deszczową oraz w wodociąg. Otoczenie szacowanej nieruchomości stanowi  zabudowa usługowa – przedszkole w budowie, tereny sportowe, – boisko gminne, zabudowa wielorodzinna, budynki Zespołu Szkół im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

– dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w aktualnym „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” zatwierdzonym Uchwałą nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r., działka nr 47 położona jest  na terenie usług sportu i rekreacji”.   

IV.

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 22 października  2021 r.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Łasku, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Łaskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 10 września 2021 roku na okres 21 dni.

 

Link do wykazu: https://lask.bip.net.pl/?a=10869

Skomentuj [ 0 ]
16:50, 12.09.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET