Niedziela, 26 września 2021 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Pogotowie Reporterskie

Wodzierady. XXX sesja Rady Gminy Wodzierady

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady informuję, że  w dniu 16 września 2021 roku o godz. 9:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy Wodzierady odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wodzierady.

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Wodzierady.
Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Wodzieradach zaświadczenia o wyborze dla nowo wybranego radnego z okręgu wyborczego nr 15.
Złożenie ślubowania przez radnego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/2021.
Wolne wnioski.
Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
10. Informacja o działalności Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska

      i Rolnictwa między sesjami.

11. Informacja o działalności Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich między sesjami.

12. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej między sesjami.

13.  Informacja o działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji między sesjami.

14. Podjęcie uchwał:

1)    Uchwała  Nr XXX/244/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady;

2)    uchwała Nr XXX/245/2021 w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach;

3)    uchwała Nr XXX/246/2021 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wodzierady do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

4)    uchwała Nr XXX/247/2021 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach;

5)    uchwała Nr XXX/248/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzierady na rok szkolny 2021/2022;

6)    uchwała Nr XXX/249/2021 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady”;

7)    uchwała Nr XXX/250/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady;

8)    uchwała Nr XXX/251/2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Wodzierady na 2021 rok;

9)    uchwała Nr XXX/252/2021 w sprawie  zmian w budżecie gminy Wodzierady na 2021 rok;

10) uchwała Nr XXX/253/2021 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2021-2028.

11) uchwała Nr XXX/254/2021 w sprawie  zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Wodzierady, ustalenia składów liczbowych i osobowych oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

 

15. Wydanie opinii w sprawie utworzenia siedliska rolniczego na działce rolnej oznaczonej nr 1811/5, położonej w miejscowości Wodzierady obręb Wodzierady gm. Wodzierady.  

16. Złożenie interpelacji i zapytań na piśmie. 

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Wodzierady.

 

Skomentuj [ 0 ]
10:55, 13.09.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET