Niedziela, 26 marca 2023 r., imieniny Emanuela, Larysy, Teodora

Pogotowie Reporterskie

Projekt ekologiczny MPWiK zatwierdzony przez NFOŚiGW

 

Dziękujemy  - Efekt ekologiczny projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” osiągnięty i zatwierdzony przez NFOŚiGW w Warszawie. Temat efektu ekologicznego przewijał się wielokrotnie na naszym profilu.

Efekt rzeczowy zrealizowanego projektu rozliczony został z instytucją finansująca z końcem 2020 roku, natomiast wykazanie efektu ekologicznego zgodnie z umową miało zostać wykazane z końcem 2021 roku.

Przypomnijmy, że efekt ekologiczny realizowanego projektu to między innymi:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 939 RLM (mieszkańców);

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu (usuwanie związków biogennych azotu i fosforu ze ścieków) – 23047 RLM (ilość mieszkańców w aglomeracji w dniu składania wniosku o dofinansowanie) co potwierdziły wyniki badań ścieków oczyszczonych za 12 miesięcy 2022 roku;

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (usuwanie związków biogennych azotu i fosforu ze ścieków) – 23047 RLM (ilość mieszkańców w aglomeracji w dniu składania wniosku o dofinansowanie);

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,30 tys. Mg/rok.

Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte z końcem 2021 roku z wyjątkiem wskaźnika przyłączeń mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskaliśmy jednak zgodę Ministerstwa oraz NFOŚiGW w Warszawie na przesuniecie wykazania efektu ekologicznego na koniec 2022 roku.  

Dzięki Państwa zaangażowaniu w kierunku przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, złożony w styczniu 2023 roku w/w efekt ekologiczny został zaakceptowany i zatwierdzony przez instytucje finansujące projekt, co w pełni rozlicza uzyskane bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 34 682 212,34 PLN z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.   Nie kończy to działań związanych z realizacją projektu, gdyż zgodnie z umową o dofinansowanie zobowiązani jesteśmy do utrzymania tzw. „trwałości projektu”, która potrwa do 2026 roku.

Pamiętajmy jednak, że jeszcze nie wszyscy, którzy mają możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej się przyłączyli. Jest to obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości wynikające z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późniejszymi zmianami) tj. „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Dziś stopień skanalizowania Aglomeracji Łask PLLO014 to 96%. Aby spełnić wymagania Dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywy ściekowej) przez Gminę Łask musimy w najbliższym czasie osiągnąć wskaźnik minimum 98%. Dlatego w ciągu ostatnich dwóch dekad w Gminie Łask prowadzonych było tak wiele z zarazem bardzo kosztownych inwestycji w sektorze gospodarki ściekowej, aby te zobowiązania spełnić.

Trwa postępowanie naruszeniowe Komisji Europejskiej z tytułu niespełnienia wymogów dyrektywy, które zobowiązaliśmy się jako Polska w traktacie akcesyjnym spełnić z końcem 2015 roku. Aby ten wskaźnik w pełni wykazać należy przyłączyć niemalże wszystkie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Pisaliśmy w poprzednim poście „Akcja Asenizacja” o nowych obowiązkach sprawozdawczych włodarzy miast i gmin oraz kontroli obiegu ścieków w gminach wynikających z ubiegłorocznych nowelizacji miedzy innymi Prawa Wodnego. Czy nie prościej i taniej jest jednak przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

Zapraszamy do kontaktu.  

Jeszcze raz bardzo dziękujemy mieszkańcom za obywatelskie i odpowiedzialne podejście do swoich obowiązków i przyłączenie swoich nieruchomości do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej. Bez Państwa zaangażowania wykazanie efektu ekologicznego na projekcie byłoby niemożliwe.   

 

Źródło: MPWiK Łask

Skomentuj [ 1 ]
11:21, 16.03.2023 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Janek @ 12:07, 16.03.2023r. IP: *.*.145.25

Czym więcej przyłączonych tym większa cena za wodę - dziwne

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2023 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET