Sobota, 23 września 2023 r., imieniny Bogusława, Tekli, Liberta

Pogotowie Reporterskie

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

(fot. 32 BLT)

 

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza nabór kandydatów z REZERWY do pełnienia ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ na stanowiskach służbowych „Wartownik” w stopniu etatowym SZEREGOWY w formowanej Kompanii Ochrony. W związku z powyższym przeprowadzone zostaną II etapowe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

I ETAP

 

Do dnia 14 czerwca 2023r. kandydaci przesyłają na adres 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 - poniższe dokumenty w formie papierowej z dopiskiem na kopercie „Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej – kompania ochrony”:

Ø CV kandydata;
Ø oświadczenie RODO pobrane ze strony internetowej 32. BLT i wypełnione (konieczne w trakcie realizacji I etapu kwalifikacji);
Ø dokumenty tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa (strony potwierdzające tożsamość, stopień wojskowy, złożenie przysięgi wojskowej, odbyte ćwiczenia ze specjalnością wojskową, kategorie zdrowia), legitymacja służbowa (funkcjonariusze służb), prawo jazdy;
Ø świadectwo służby (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
Ø akt mianowania na ostatni stopień (w przypadku kandydatów innych służb mundurowych – Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
Ø zaświadczenie o ukończeniu zasadniczej służby wojskowej (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej lub Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej);
Ø dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty opiniodawcze (świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń, znajomości języka angielskiego według STANAG 6001, energetyczne do 1 kV, uprawnień ciśnieniowych, opinii służbowych, poświadczeń bezpieczeństwa, itp.).
 

 

II ETAP

 

Komisja kwalifikacyjna do dnia 16 czerwca 2023r. dokona weryfikacji dokumentów przesłanych w formie papierowej przez kandydatów pod kątem przydatności 
 na stanowiska służbowe w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Po wytypowaniu kandydatów spełniających wymagania na stanowiskach służbowych, przedstawiciel 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego poinformuje kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego (planowane w okresie 
 21 – 22 czerwca 2023r.), które obejmować będzie:

Ø sprawdzian z wychowania fizycznego;
Ø sprawdzian z regulaminów (opcjonalnie)
Ø rozmowę indywidualną.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu powinni posiadać:

Ø oryginały dokumentów przesłanych drogą pocztową;
Ø strój sportowy – w czasie sprawdzianu z wychowania fizycznego.
 

UWAGA!!!

 

W ramach kwalifikacji:

1) PREFEROWANE jest posiadanie przez kandydatów:

aktualnego poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „TAJNE”;
udokumentowane posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum 1,1,1,1 według STANAG 6001
prawa jazdy kat. „C” lub „C+E”;
W przypadku nieprzesłania któregokolwiek z wymaganych dokumentów, komisja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania kandydata do następnego etapu.

W czasie trwania II etapu kwalifikacji 32 Baza Lotnictwa Taktycznego nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

Pytania można kierować do:

mjr Piotr RACZUNAS (tel. 261-554-596);
por. Rafał GLINKOWSKI (tel. 261-555-599);
st.chor.szt. Łukasz PIORUNOWSKI (tel. 261-554-648).

 

Źródło: 32 BLT

Skomentuj [ 0 ]
09:15, 31.05.2023 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

Facebook
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2023 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET