Niedziela, 16 czerwca 2024 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Pogotowie Reporterskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Widawa

 

Położenie i  oznaczenie nieruchomości: Wincentów, gmina Widawa, działka nr 86/3.

Powierzchnia nieruchomości: 0,4034 ha.

Numer księgi wieczystej: SR1L/00056753/8.

Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest działka gruntowa bez budynków. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widawa, zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/126/05 z dnia 29 marca 2005 r., działka w całości stanowi tereny zabudowy: mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej i usługowej, oznaczone w studium symbolem M. Użytki stanowią: B tereny mieszkaniowe, RV grunty orne, RVI grunty orne. Działka z dostępem do drogi publicznej i do podstawowych mediów, tj. prąd, woda, telekomunikacja.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie uchwalono również planu ogólnego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Przeznaczenie nieruchomości określono jako tereny zabudowy mieszkaniowej i wynika z faktycznego sposobu zagospodarowania. Stan zagospodarowania: działka zabudowana zabudową siedliskową.

Sposób zagospodarowania: prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Termin wnoszenia opiat: należność za czynsz dzierżawny uiszczana będzie przez Dzierżawcę  za każdy rok trwania umowy, płatny z góry do 31 marca każdego roku,
a gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 marca danego roku kalendarzowego, czynsz roczny płatny jest w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 3 483,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote, 00/100). Czynsz nie obejmuje podatku rolnego. Wysokość czynszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.).

Zasada aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat o ile nie zgłoszą się inne podmioty zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej nieruchomości, w związku ze sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/ pok. 2 lub 7, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 
 do  16.00, wtorek – piątek  od 7.30 do 15.30, tel. (43) 676 -  30 - 64 i (43) 676 - 30 - 65.  

Wykaz umieszczono na tablicach ogłoszeń 7 czerwca 2024 roku na 21 dni oraz zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łasku tj. w Biuletynie Informacji Publicznej https://lask.bip.net.pl/ oraz na stronie Powiatu Łaskiego https://lask.com.pl/. Ponadto wykaz zamieszczono na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Informacja o zamieszczeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Skomentuj [ 0 ]
17:20, 09.06.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET