Środa, 24 lipca 2024 r., imieniny Kingi, Krystyny, Antoniego

Pogotowie Reporterskie

Weź paragon – wspieraj uczciwą konkurencję i pomóż w walce z szarą strefą

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że paragon fiskalny, choć z pozoru może wydawać się nieistotny, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć płacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają je w nieprawidłowej formie (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować.

 

Przedsiębiorca, który nie wydaje paragonów fiskalnych oszukuje swoich klientów. Pobiera od kupujących należny VAT, ale nie wykazuje go w ewidencji. W ten sposób zaburza uczciwą konkurencję. Działając w „szarej strefie”  nieuczciwie konkuruje z przedsiębiorcami, którzy rzetelnie rozliczają się z podatków, m.in. przez wydawanie paragonów fiskalnych.

Brak rejestrowania sprzedaży na kasie to sygnał, że podatek prawdopodobnie nie trafi do budżetu państwa. Niewydawanie paragonów fiskalnych przyczynia się do zaniżania wpływów z VAT do budżetu. To pieniądze, które mogłyby być przeznaczone np. na budowę szkół, szpitali czy modernizację armii.

Jak wygląda prawidłowy paragon fiskalny?

Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, m.in.:

napis „PARAGON FISKALNY",
NIP wystawcy, nazwę i adres punktu sprzedaży,
centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy.
Przepisy dopuszczają oprócz paragonu papierowego, również

możliwość gromadzenia i przechowywania wszystkich otrzymanych paragonów fiskalnych w jednym miejscu: na smartfonie klienta. To rozwiązanie bezpieczne, dobrowolne i zapewniające anonimowość, a jednocześnie bardzo użyteczne.

 

Aplikacja daje możliwość segregowania paragonów ze względu na rodzaje poniesionych wydatków. W każdej chwili można obejrzeć swoje paragony, przypomnieć sobie zakupione produkty i sprawdzić statystyki. Korzystanie z aplikacji rozwiązuje też szereg innych problemów.

 

Aplikacja e-Paragony jest całkowicie dobrowolna. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą z niej korzystać. Jest to jednak rozwiązanie, które niesie korzyści zarówno jednym, jak i drugim.

 

Więcej o aplikacji e-Paragony na stronie: www.podatki.gov.pl/e-paragony

Skomentuj [ 44 ]
10:40, 08.07.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Adam @ 14:34, 08.07.2024r. IP: *.*.204.7

Szanowna Celino jak powyższe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku ma się do Twojego stanowiska z przed kilku dni :

"Jeśli chodzi o paragony to na pewno prawo nie jest łamane. Ja osobiście nie potrzebuje żadnych paragonów i to taka forma wsparcia dla naszych małych, polskich przedsiębiorców. Handlowców a nie handlarzy."

Dalej twierdzisz że nie wszyscy są zobowiązani do ewidencjonowania wpływów i płatności podatków ?
Może wyjaśnij Panu Naczelnikowi swoje stanowisko zupełnie odmienne od oficjalnego stanowiska KAS.

Ciekawym @ 15:42, 08.07.2024r. IP: *.*.37.160

Na ryneczku witaminka to nie jest przypadkiem książkowy przykład szarej strefy

kacper @ 16:46, 08.07.2024r. IP: *.*.99.185

Zadziwiające jest, że ludzie mają po 20 lat sklepy, jeżdżą co i rusz po towar, niezłymi autkami, budują domy, zwiedzają świat i nigdy przez te 20 lat nie zdołali wejść w kasę fiskalną. Ba zatrudniają innych wyjeżdżając, pies wie na jakich zasadach. A na pytanie o paragon robią wieeeelkie oczy. I obiecują, że przecież i bez niego towar ewentualnie wymienią. Bo w Łaseczku przecież wszyscy się znamy.
Pewnie przepisy pozwalają, ale nie jest to dobre.

Celina @ 18:23, 08.07.2024r. IP: *.*.168.239

Panie Adamie moje stanowisko jest niezmienne. W artykule jest to także napisane, że gromadzenie paragonów w jakiejkolwiek formie jest dobrowolne. Proszę sprawdzić najlepiej na ryneczku Witaminka z jakiego powodu nasi szanowni Handlowcy są zwolnieni z obowiązku ewidencji. Ryneczek Witaminka jest w ścisłym centrum Łasku i raczej nierealne jest notoryczne łamanie prawa w biały dzień. Nie zbieram paragonów z ryneczku, z marketu, tych pseudopromocji ze stacji benzynowych, bo Mam takie prawo.

Andrzej @ 18:26, 08.07.2024r. IP: *

Proszę nie pisać bzdur.
Proszę o odrobinę szacunku dla handlujących.
Istnieje możliwość otworzenia działalności np: handel CO2-złoty interes. Serdecznie polecam

emeryt kupujący tylko w sklep @ 20:19, 08.07.2024r. IP: *.*.20.22

Pani Celino czy w artykule jest także napisane że wydawanie paragonów jest dobrowolne ?!
Pytam się DLACZEGO biedni emeryci ze skromnej emerytury odprowadzają co miesiąc podatki i to licząc procentowo nie małe podatki ?! Pracujący na etacie również ! A tutaj Ryneczek Witaminka w ścisłym centrum Łasku, niemalże pod oknami US i czy ktoś wybrane grono Handlowców zwolnił z obowiązku ewidencji, z płacenia podatków, płacenia VAT ?! Jeżeli coś takiego ma miejsce to jest to skandal! Przy takiej ogromnej ilości towaru, przy tak dużych obrotach. Panie Naczelniku US czy na targowiskach w Łasku były przeprowadzone kontrole które kończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości ?!
Panie Andrzeju nikt tutaj poza Panią Celina nie pisze bzdur !
Jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam, ale bardzo mnie ten temat zbulwersował ! Opowiadałem to dzisiaj znajomym z Łodzi i mi nie wierzą, mówią że żyjemy w XXI wieku i prawo powinno w takim samym stopniu dotyczyć każdego.

celem wyjasnienia @ 07:27, 09.07.2024r. IP: *.*.132.36

Na wstępie przypomnijmy, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Treść powyższego przepisu statuuje zatem obowiązek posługiwania się kasą fiskalną przez podatnika dokonującego sprzedaży na rzecz konsumentów lub na rzecz rolników ryczałtowych.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy konkretnych przepisów, warto wskazać na treść art. 53 § 21 kks, który podaje, że w rozumieniu kodeksu księgami są:

księgi rachunkowe,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
ewidencja,
rejestr, 
inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.
To oznacza, że za każdym razem, gdy konkretny przepis kks będzie odnosił się do księgi, należy przez to rozumieć również kasę fiskalną.
Kara za brak kasy fiskalnej została przewidziana w art. 60 kks.
Paragraf 1 tego artykułu wskazuje, że kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
W sytuacji, gdy podatnik jest zobowiązany do posługiwania się kasą fiskalną i narusza ten obowiązek, grozi mu odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, które zagrożone jest karą grzywny.
Paragraf 4 artykułu podaje natomiast, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Inny czyn zabroniony opisuje natomiast art. 61 kks odnoszący się do uchybień w zakresie prowadzenia kasy fiskalnej. Przypadek ten dotyczy zatem podatnika, który wprawdzie posiada kasę fiskalną, jednakże nieprawidłowo ewidencjonuje sprzedaż.
W myśl paragrafu 1 tego przepisu, kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Paragraf 2 wskazuje, że w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Powyższej karze podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.
Po raz kolejny należy sięgnąć do treści art. 53 kks, gdzie wyjaśniono, na czym polega wadliwość oraz nierzetelność.
W art. 53 § 22 kks podano, że księga nierzetelna to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. A w § 23 czytamy, że księga wadliwa to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
W kontekście powyższego przepisu warto wskazać na treść wyroku SO w Poznaniu z 20 lutego 2018 roku (IV Ka 796/17), gdzie sąd wskazał, że aby możliwe było przypisanie oskarżonemu sprawstwa w zakresie czynu z art. 61 kks, konieczne jest udowodnienie, że oskarżony chciał, a co najmniej przewidywał taką możliwość i godził się na to, by prowadzić nierzetelne księgi, posługiwać się nierzetelnymi fakturami i wprowadzać w błąd urząd skarbowy.
Kolejna okoliczność zagrożona karą z kks to przypadek, w którym podatnik posiada kasę fiskalną, ale dokonuje sprzedaży z jej pominięciem.
Otóż w myśl art. 62 karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. 
W wypadku mniejszej wagi czyn ten jest traktowany jako wykroczenie skarbowe.
Przypomnijmy, że w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
w postaci papierowej, lub
za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.
Czynem zabronionym opisanym w powyższym przepisie jest zatem zarówno sprzedaż poza kasą fiskalną, jak i niewydanie dokumentu sprzedaży, tj. paragonu na rzecz konsumenta

Na koniec należy wskazać na instytucję czynnego żalu, która została opisana w art. 16 kks. 

W świetle tej regulacji nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. 


Ja @ 14:25, 09.07.2024r. IP: *.*.162.76

Przepisy podatkowe nie przewidują wyjątku od obowiązku posiadania kasy fiskalnej dla prowadzenia sprzedaży na targu. Również w takim przypadku należy stosować kasę fiskalną, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Elzbieta @ 16:31, 09.07.2024r. IP: *.*.72.238

Proponuję wszystkim zainteresowac sie,gdzie sa odprowadzane podatki z wielkich marketów.I w końcu odczepcie sie od małych POLSKICH przedsiebiorców,którzy ledwo dychwią na rynku.To,że ktoś po 20 latach działalności,pracując po 10 godz dziennie z sobotami,remanentami w Sylwestra,gdzie większość myśli,ile i gdzie wypić,kupią sobie auto,czy dom-to dopiero boli.Zapracować na to,a nie wyciągać rączki,brać zasiłki i udawać uczciwych.Błazny kradną miliony,a czepiają się małych,bo brak im na sztabu adwokatów.Wstyd dla podjudzaczy,szukających złodziei w resztkach polskich firemek!!!

Konrad @ 18:18, 09.07.2024r. IP: *.*.2.57

Brawo Pani Elżbieto

Wallenrod @ 18:37, 09.07.2024r. IP: *

Podatki z wielkich marketów odprowadzane są do polskiego budżetu.

odpowiedź dla Elżbiety @ 18:46, 09.07.2024r. IP: *.*.202.21

W 2022 r. Auchan Retail Polska odprowadziła do polskiego budżetu ponad 855 mln zł w postaci podatków i danin. Z tego podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 124 mln zł, zapłacona nadwyżka podatku VAT 232 mln zł, a podatek CIT 44 mln zł. Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT wyniosły 357 mln zł. Bez nadwyżki VAT łączna kwota podatków wyniosła 623 mln zł.
I tak mistrzem w sumiennym płaceniu podatków okazała się sieć Biedronka, której właściciel Jeronimo Martins według obliczeń Business Insider wniósł do finansów państwa aż 4,5 mld zł: 1,9 mld zł z PIT+ZUS, 0,8 mld zł CIT, a inne podatki w tym handlowy 1,7 mld zł. Łącznie wpłat było o 0,5 mld zł więcej niż rok wcześniej. A zyski nawet wzrosły o 19 proc. rdr do 3,4 mld zł. Mimo podatku handlowego marża netto (zysk netto do przychodów) spadła tylko z 4,2 do 4,02 proc.

Większość podatków od wielkich marketów zasila budżet państwa, część z nich wpływa do kasy gminy.
Czy zysk na poziomie kilku tysięcy złotych dziennie to jest "ledwo dychwienie". i wystarczający powód do unikania ewidencjonowania wpływów.

do Elżbieta @ 20:17, 09.07.2024r. IP: *

Ciekawe jak Pani Pani Elzbieto dychwi płacąc podatki chyba że Pani pracuje na rynku i ma Pani gdzieś tych co naprawdę dychwią Robi sobie Pani jaja z uczciwych pracujących na 2 lub 3 zmiany łudzi nikt nikomu domu nie zazdrości Pani Elżbieto bo można wziąć kredyt i go spłacać ale już publikowanych zdjęć na portalach społecznościowych z zagranicznych wojaży po 2 czy 3 razy w roku Pani Elzbieto z 66 zł utargu dziennego może już kogoś ukłuć niestety

Ooooo @ 23:09, 09.07.2024r. IP: *.*.2.12

Przedsiębiorca, który nie wydaje paragonów oszukuje nie tylko skarbówkę, ale też klientów (bo nie odprowadza VAT, a zatrzymuje go dla siebie, a nie daje upustu). Po drugie - jeśli oczekujemy dobrej jakości usług publicznych i zdrowej konkurencji, to świadome niepłacenie podatków jest działaniem nieetycznym, także wobec uczciwej konkurencji. W rywalizacji przedsiębiorcy, który płaci podatki i nie płaci podatków, ten niepłacący ma lepsze perspektywy zarobkowania. Oczywiście tak długo, póki nie zostanie ujawnione jego oszustwo. Prymitywne uproszczenie Celiny , że niebranie paragonów bywa dobre, wspiera małych przedsiębiorców spotkało się z mocną i przekonującą polemiką.
Dyskusja na tym forum pokazuje naszą wrażliwość na etykę w biznesie. W dyskusji jasno widoczny był pogląd, że płacenie podatków jest dobre i konieczne. To może być początek trwałej tendencji - że cwaniak nie zbiera oklasków, tylko jasno nazywany jest cwaniakiem. I ta zmiana jest naprawdę niezwykle ważna.

Sowa @ 01:41, 10.07.2024r. IP: *.*.198.99

Nie trzeba brać paragonu. Wystarczy tylko poczekać, aż zostanie wydrukowany. Proste...

Med @ 07:41, 10.07.2024r. IP: *.*.50.82

Powiedział sowa co wiedział, nocny przebłysk geniuszu

Janek @ 08:54, 10.07.2024r. IP: *.*.145.40

Rząd Tuska to jedna wielka szara strefa

Rybka @ 09:11, 10.07.2024r. IP: *.*.187.52

Ja nigdy nie biorę paragonu, ani go nie oczekuję. Kupuję, płacę i jestem zadowolona ze świeżych warzyw i owoców.
Ktoś inny może bardzo ,, pragnąć ,, paragonu i mieć świadomość swojej radochy, że gdy kupi pomidora i zapłaci 1.5 zł to sprzedawca będzie musiał ponieść VAT od tej sumy.
Każdy ma inne pragnienia.
Ja jak tylko mam okazję kupić warzywa na rynku czy ryneczku, to z chęcią kupuję. Nie zastanawiam się nad tym jak sprzedający się rozlicza.

Karol @ 09:37, 10.07.2024r. IP: *

A jak wam smakują tanie ogóreczki z ryneczku sprowadzone z roSSji?

kacper @ 09:48, 10.07.2024r. IP: *.*.119.102

W tym kraju nigdy nic się nie zmieni. Oszustwo ciągle nazywane jest przedsiębiorczością, wywiązujący się ze swoich obowiązków / w tym podatkowych/ nazywani są frajerami.
Kiedy kupuję 10 kopert w hurtowni dostaję paragon, więc i na pomidorka za 1,5 chcę.

To wszystko przez geny! @ 10:29, 10.07.2024r. IP: *

Bo to jest teraz taki kraj, w ponad 90% składający się z potomków chłopów pańszczyźnianych, a chłopi pańszczyźniani żeby przeżyć przez wieki musieli oszukiwać a to pana, a to plebana, zaborców, najeźdźców, potem PRL, więc i teraz robią nadal to samo.

Do rybka @ 10:40, 10.07.2024r. IP: *.*.43.152

Rybko miejmy nadzieję że przedstawiciele organów Administracji Skarbowej przeczytali Twój post, i zweryfikują przekazane tam informacje odnośnie unikania płacenia podatku vat przy zakupie pomidorów

Rybka @ 12:22, 10.07.2024r. IP: *.*.187.52

Cóż jakby to powiedzieć. Z doświadczenia i znajomości ludzi w tak małym grajdołku jak nasz, wiem że przedstawiciele wyżej wspomnianych organów również kupują bez paragonu. :D

Jan @ 13:20, 10.07.2024r. IP: *.*.236.28

Wśród większości mieszkańców naszego kraju oszukanie państwa jest czynem chwalebnym.

Do Rybka @ 13:47, 10.07.2024r. IP: *.*.41.212

Rybko złota, jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii pycha,buta i poczucie bezkarności wielu doprowadziły do upadku .
Może trzeba zwrócić się do organów nadrzędnych o wyjaśnienie tych znajomości o których piszesz w tym naszym małym graidolku.

Sowa @ 14:15, 10.07.2024r. IP: *.*.198.99

"Rybka unika płacenia podatku vat przy zakupie pomidorów" - hehe, wy w tej pipidówie juz tak jesteście głupi, że straszycie KLIENTA niezapłaconym podatkiem vat ;D

...o "ogórkach z roSSji" juz nie wspomnę. Miasto idiotów...

Puchacz @ 14:56, 10.07.2024r. IP: *

Ponieważ nigdy nie należy rozpoczynać dyskusji z kretynem, bo on pokona każdego doświadczeniem, powyższy post pozostanie bez odpowiedzi.

Rybka @ 15:13, 10.07.2024r. IP: *.*.187.52

Ja nie unikam płacenia podatków przy zakupie. Płacę cenę rządaną przez sprzedawcę, a czy on się potem rozlicza czy nie, to cóż nie mój interes tylko jego.
Żebyśmy wszyscy byli tak uczciwi jak ci państwo w komentarzach :D.
A to czy kogoś pycha i buta doprowadzi do upadku to też nie nasz interes.
Poza tym pycha, buta i bezkarność to domena naszych samorządowców :D, nie odbierajajcie im berła

Do Puchacz @ 15:18, 10.07.2024r. IP: *.*.187.52

Post powstał po komentarzach mieszkańców i nagle Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku się obudził.
Żeby tak pomocni byli jak się idzie do urzędu z jakimkolwiek zapytaniem

do Puchacz @ 15:23, 10.07.2024r. IP: *.*.23.23

Sowa trochę kultury, to ubliżanie jest zbędne.
Oczywiście obowiązek podatkowy powstaje po stronie sprzedawcy tych nieszczęsnych pomidorów, a nie kupującego. (pewnie była to zwykła literówka).
Celem rozwiana wszelakich wątpliwości:

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje po stronie sprzedawcy z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli natomiast przedsiębiorca otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, obowiązek ten powstanie z chwilą ich otrzymania.

Elzbieta @ 17:03, 10.07.2024r. IP: *.*.2.193

Żeby tak kazdy uczciwie odprowadzał te podatki...Pracujący na etatach wiedzcie,że mały przedsiębiorca płaci 3 podatki-dochodowy,vat i 9% dodatkowo do haraczu zwanego ZUS.A do tego chodzą miłe kontrole,które tylko czekają na błąd,czy nieuczciwość!!Nie dziwcie sie wszyscy uczciwi,że nikt nie poda niczego bez paragonu śpieszącej sie pani,bo na bank to podstawiona szuja.Albo braknie wam chusteczek po zamknięciu kasy i będziecie kichać w mankiet.

do Sowa @ 17:33, 10.07.2024r. IP: *.*.23.17

Sowa dziś o 01:41 cierpiałeś na bezsenność, a może jechałeś do Łodzi ?
Nikt nie lubi jak się mu ubliżą, nie wytrzymujesz już ciśnienia ?
Pamiętaj nikt nie jest tutaj anonimowy, a mieszkańcy Łasku to w zdecydowanej większości to inteligentni, wykształceni porządni ludzie. Wystarczy połączyć kilka faktów takich jak: czas zamieszczania twoich postów, słownictwo którego używasz, poziom kultury, który prezentujesz .......... a wnioski w takim małym "graidołku" nasuwają się same.
hehe :)

Szpiegi @ 20:24, 10.07.2024r. IP: *.*.53.220

Kamery monitoringu stały się naturalnym elementem naszego życia. Właściwie nikogo już nie dziwi ich obecność w otaczającej przestrzeni. Uważne oko wypatrzy je niemal wszędzie, jednak -male-i niepozorne zazwyczaj nie zwracają na siebie uwagi. Niby zadajemy sobie sprawę z ich obecności, ale nie czujemy na sobie ich wzroku. I tak też jest na ryneczku, działa tam wszystko widzaca kamera monitoringu. Jeżeli mialy tam miejsce jakiejkolwiek nieprawidłowości mogące prowadzić do narażenia na uszczelnienie należności publicznoprawnej (podatku), to zostało to zapewne zarejestrowane.

Wieśniak @ 10:19, 11.07.2024r. IP: *.*.239.253

Ja tylko w kwestii informacyjnej, nie zamierzam się z wami w błotku taplać. ;)
Wszyscy, jako zarabiający płacimy podatek dochodowy oraz nieszczęsną składkę zdrowotną , VAT też, bo ten podatek płaci ostatni kupujący, przedsiębiorcy tylko go powinni odprowadzać (lub nie naliczać), dla nich jest neutralny, ZUS, choć przy pracownikach część płaci pracodawca, oraz akcyzy itd.
Przy okazji przypomnę wszystkim durniom Pisiorowym , że ta bajka o obniżeniu podatku dochodowego wygląda tak, że był dla większości 18% a składkę zdrowotną się odliczało od podatku, więc jej w zasadzie nie było, teraz jest 12% ale plus 9% zdrowotnego ... weźcie sobie kalkulator i dodajcie ;)...
Kwota wolna niby wyższa, ale od niej to 9% musicie zapłacić więc... tak to właśnie PiSiory rządziły...
A co do "przedsiębiorców" z ryneczku, to póki rolników nie zrównają z pracownikami i przedsiębiorcami, to niestety pewna "dysproporcja" będzie...

Wieśniak @ 10:22, 11.07.2024r. IP: *.*.239.253

Sorry 17% było, już człowiek zapomniał... ;)

Wieśniak @ 10:45, 11.07.2024r. IP: *.*.239.253

A skoro mam chwilę ...
Jak "rolnicy" to robią ?
Żona (syn, córka , teść) rolnika zakłada firmę, kupuje maszyny, odlicza VAT, wrzuca leasing w koszty, wystawia faktury za usługi rolnicze, sprzedaje zboża do skupu, być może, rękami męża, jakieś usługi budowlane itp. by było z czego ten VAT odliczać ... za to mąż jako rolnik bierze dopłaty za te zboża, tymi samymi maszynami uprawia warzywa, dowozi je autem żony na ryneczek ale sprzedaje jako rolnik bez podatków. A US udaje , że o tym nie wie... ;)

wieśniak 2 @ 12:03, 11.07.2024r. IP: *.*.128.27

A kto na ryneczku jest rolnikiem i sprzedaje swoje plony ??????
Gdzie w okolicznych miejscowościach rosną cytrusy, ciepłolubne owoce i warzywa cały rok ???
Wszystkie warzywa są z giełdy z Kalisza lub Łodzi.
Na ryneczku stoją handlarze a nie rolnicy!!!!
Rolnicy to mają gospodarstwa i masę pracy, i z pewnością nie mają czasu na całodniowy codzienny handel na ryneczku.
A to że ktoś mieszka na wsi nie oznacza że jest rolnikiem .
A prowadząc działalność gospodarczą to czy to rolnik czy nie rolnik to bez wyjątku ciąży na nim bezwzględny obowiązek ewidencjonowania wpływów i co za tym idzie również obowiązek płacenia podatków.

Wieśniak @ 13:10, 11.07.2024r. IP: *.*.239.253

Byś się zdziwił ilu jest tzw. rolników, którzy z rolnictwem niewiele mają wspólnego i odwrotnie, ilu jest przedsiębiorców, którzy tyrają na roli nie mając przywilejów rolniczych ... ;)

Gg @ 23:26, 11.07.2024r. IP: *.*.100.116

Molochy zagraniczne płacą żałośnie niskie podatki i to jest ok. Nie ma na nich mocnych. A Polaczka zapychającego żeby związać koniec z końcem dojeżdżają. Nie biorę paragonów. To nie mój problem tylko skarbówki.

Do gg @ 08:18, 12.07.2024r. IP: *.*.151.12

Spróbuj pomylić się w PIT o parę złotych, a zobaczysz czyj będzie problem! Natomiast ludzie z działalnością ciągle wykazują straty . Sprzedawcy na ryneczku nie maja nic wspólnego ze sprzedażą płodów rolnych z wlanego pola czy ogrodu i powinni odprowadzać podatek obowiązujący normalny handel.

Gg @ 11:24, 12.07.2024r. IP: *

Gdyby handlarze z ryneczku płacili podatki jakie powinni płacić to by wszystko było droższe. Nie ma cudów. Albo by się musieli zwinąć. Zresztą coraz więcej jest lokali do wynajęcia. O czymś to świadczy. Dojeżdżają zwykłych ludzi a dają socjale nierobom. Podatki były by uczciwe gdyby były minimalne. I wracały by do podatnika. A nie płacisz podatki a z tego finansują durne wymysły, dają nierobom. Samotnym matkom. Rencistom którym się nie należy Itp. a ty tyraj i płac. Chory system więc nie powinno dziwić, że ludzie kombinują...

Pan do gg @ 14:43, 12.07.2024r. IP: *.*.57.246

Gdyby handlarze na ryneczku płacili podatki to zamiast 5 tys dziennego zarobku zostawało by im 2500 , ale widac w Łasku za 2500 dziennie pracować się nie opłaci. A pieniądze z podatków uczciwie pracujących łudzi idą właśnie do takich cwaniaków ja na ryneczku. Zarabiają po 5 tys dziennie na czysto , podatków od tego nie płacą al z programów socjalnych korzystają jako pierwsi , bo im się należy a nic do budżetu nie wnoszą!!! I to jest patologia. Czekamy na działania urzędu skarbowego.

Do gg @ 17:35, 12.07.2024r. IP: *.*.151.12

Pamietam, jak pani od zapiekanek nie dała paragonu do rączki kontrolującej akurat pani inspektor z US i mandacik był do zapłacenia, mimo wydrukowania paragonu! Ale skoro większość tak bardzo popiera cwaniactwo z własnej opodatkowanej emerytury i pensji, to bardzo proszę!

Gg @ 08:44, 13.07.2024r. IP: *

Niestety państwo łupinwszystkich ile się da. Podatki są za wysokie. A socjal zbyt rozbudowany. Zwłaszcza dla niepracujących samotnych matek. To jest kpina, żeby patologie bardziej wspierać niż rodziny. Poza tym podatki na poziomie 50% to kpina

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnieDoĹźynki 2024

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET