Czwartek, 22 października 2020 r., imieniny Halki, Kordiana, Kordelii

Pogotowie Reporterskie

Gmina Sędziejowice ma nowy herb

Z dniem 25 lutego 2013 r. obowiązuje nowy herb Gminy Sędziejowice uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Tekst uchwały ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11 lutego 2013 r. pod poz. 728

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/728/akt.pdf .

 

W celu wyposażenia Gminy i jej mieszkańców w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej, dla podkreślenia więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych łączących mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby władz, uchwalono nowe symbole poparte głębokim uzasadnieniem historyczno-heraldycznym. Za uporządkowaniem tej problematyki w kontekście dotychczas używanego herbu ustalonego na podstawie zapisów w kolejnych statutach Gminy Sędziejowice od 1990 r. przemawia fakt, że zgodnie z opiniami fachowców jest heraldycznie niepoprawny, nie uwzględnienia zasad heraldyki i weksylologii oraz nie posiada wymaganej w obecnym stanie prawnym, opinii komisji heraldycznej. Choć społeczność zaakceptowała i przyzwyczaiła się do dotychczas używanego herbu, zawierającego pewne symbole nawiązujące do rolnictwa, tradycji i korzeni historycznych powstania styczniowego, to przedstawione argumenty przemawiały za kompleksowym rozstrzygnięciem problemu.     

   

Kolejne projekty, opracowane przez specjalistów z dziedziny heraldyki P. Kamila Wójcikowskiego i P. Roberta Fidurę konsultowane w trybie roboczym z komisją heraldyczną, aktualnie proponowane symbole gminy przedstawiane były do oceny radnych i sołtysów, podczas sesji i komisji Rady Gminy, spotykając się z akceptacją.

   

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy wynika z uprawnienia zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), który mówi, że do wyłącznej jej właściwości należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy. Z kolei art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zmianami) w ust. 1 mówi, że jednostki terytorialne mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole, natomiast ust. 2 i 3 przesądza o uwzględnieniu przy ich ustanawianiu zgodności z zasadami heraldyki, weksylologi i miejscowej tradycji oraz konieczności zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, tj. aktualnie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Projekty symboli Gminy Sędziejowice zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Komisji Heraldycznej nr 120-1860/O/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_gminy_S%C4%99dziejowice

http://herby.manifo.com/newsy/pozytywna-opinia-komisji-heraldycznej---sedziejowice

 

 

 

Źródło: Gmina Sędziejowice

 

 

Skomentuj [ 0 ]
18:23, 22.02.2013 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.