Piątek, 29 maja 2020 r., imieniny Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pogotowie Reporterskie

Dołącz do nas, zostań policjantem

Wiele osób zainteresowanych służbą w policji kontaktuje się z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Przypominamy, że rekrutacja trwa cały czas. Dokumenty przyjmujemy przez cały rok.

Kandydaci do służby po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji mogą zostać przyjęci jeszcze 12 września 2019r., 7 listopada 2019r. oraz 30 grudnia 2019r. Zespół Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla kandydatów, którzy już zrobili swój pierwszy krok i złożyli wymagane dokumenty. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy,
Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ TO:
1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji ( Kandydat musi napisać je samodzielnie i zaadresować do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi).
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie, a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),
4. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),
5. Książeczka wojskowa (z pieczątką informującą o przeniesieniu do rezerwy).
Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.
Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:
- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
Kandydaci do służby w Policji mogą również przygotować się do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów podczas aktywnych pokazów.
Przypominamy również, że nasza służba to wiele perspektyw na przyszłość m.in:
• stabilne zatrudnienie
• możliwość awansu
• możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
• możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
• uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
• oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym
z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl
http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie:
http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html
• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

Dokumenty do służby w policji można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (w komórce ds. Doboru do służby) z zastrzeżeniem, że w dniach 24 grudnia (wigilia) oraz 31 grudnia (sylwester) dokumenty nie są przyjmowane.

Dokumenty mogą być również składane w komendach powiatowych / miejskich policji woj. łódzkiego (w komórkach kadrowych).

 

Źródło: KPP Łask

Skomentuj [ 0 ]
19:15, 18.10.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET