Środa, 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, Filomeny, Wawrzyńca

Pogotowie Reporterskie

Widawa. LXX Sesja Rady Gminy Widawa

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zwołuję LXX Sesję Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad LXX Sesji Rady Gminy Widawa:

Otwarcie LXX Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz prawidłowości zwołania sesji.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Widawa”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w miejscowości Wola Kleszczowa, obręb Wola Kleszczowa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Chrząstawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Dokumenty do pobrania:

Projekty uchwał

Sławomir Stępnik - Przewodniczący Rady Gminy Widawa

Skomentuj [ 0 ]
13:40, 04.08.2022 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarze


Najnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2022 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET