Środa, 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza, Radowita

Pogotowie Reporterskie

Zaproszenie na XX sesje Rady Gminy Widawa

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Widawa:

Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz prawidłowości zwołania sesji.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
Zgłaszanie uwag do protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/93/19 Rady Gminy Widawa z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Widawa oraz Wójta Gminy Widawa w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
 

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy (pok. nr 10) oraz do pobrania poniżej

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Widawa informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 Posiedzenie Rady Gminy Widawa będzie nagrywane i na żywo transmitowane na stronie Urzędu Gminy Widawa,  Biuletynie Informacji Publicznej lub bezpośrednio w playerze

Skomentuj [ 0 ]
15:50, 07.11.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnieOstatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET