Sobota, 26 września 2020 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Pogotowie Reporterskie

Informacja o zmianie stawek za odpady w gminie Wodzierady

W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Gminy w Wodzieradach podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 18,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej tj. 36,00 zł/osobę.

Opłaty należy uiszczać kwartalnie z terminem płatności:

- za I kwartał do 31 marca,
- za II kwartał do 30 czerwca,
- za III kwartał do 30 września
- za IV kwartał do 31 grudnia.
 

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

- Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, płatność na do końca sierpnia każdego roku.  
- Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 160,00 zł.
- Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy.  
 

Opłatę uiszczać można:

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, nr konta bankowego - Bank Spółdzielczy Szadek o/Wodzierady nr 39 9269 0004 0010 5460 2000 0020
- lub w kasie Urzędu Gminy w  Wodzieradach

Wpłata powinna być dokonywana przez osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania, tj. miejsca wytwarzania odpadów. Opłatę należy wnosić z dopiskiem „opłata za odpady" i z wskazaniem, za jaki okres opłata jest wnoszona (np. Jan Nowak, Wodzierady 100, opłata za odpady, za I kwartał 2020 r.).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wodzierady (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wzrost opłaty spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

W związku z tym przepisy obowiązującego prawa wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu tj. m.in. wydatki za odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację zadań powierzonej gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2020 rada gminy podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty.

 

Źródło: Gmina Wodzierady

Skomentuj [ 0 ]
16:40, 10.01.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnieOstatnio na forum

Więcej dyskusjiNajnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET