Środa, 30 września 2020 r., imieniny Honoriusza, Wery, Hieronima

Pogotowie Reporterskie

Zaproszenie na XXV sesje Rady Gminy Widawa

Mieszkańcy gminy Widawa! Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Widawa:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Widawa Nr XVII/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok (fundusz sołecki).
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota” w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej z budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania: „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr X/74/15 Rady Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr LI/310/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr X/74/15 Rady Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Podgórze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2020”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XX/102/2019 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

 

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy (pok. nr 10) oraz do pobrania pod linkiem
 

Zamknięcie obrad.

Skomentuj [ 0 ]
15:00, 16.02.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnieOstatnio na forum

Więcej dyskusjiNajnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET