Czwartek, 2 kwietnia 2020 r., imieniny Franciszka, Władysława, Urbana

Pogotowie Reporterskie

Warto przyłączyć się do kanalizacji – apel do mieszkańców

Apelujemy do mieszkańców gminy Łask na terenach, gdzie przebiega miejska sieć kanalizacji sanitarnej o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego wykonania przyłączeń oraz zawarcia umów na odbiór ścieków z Państwa nieruchomości.

Informujemy, iż obowiązek przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynika z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403 z późniejszymi zmianami) tj. „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Spełnienie jakości oczyszczania ścieków na nieruchomości wynika z zapisów Prawa Wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). zgodnie z par. 11 ust 5 rozporządzenia -  spełnienie jakości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami stawianymi aglomeracji w której zlokalizowana jest nieruchomość. Właściciele instalacji są zobowiązani do dokonania zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni do odpowiednich organów ochrony środowiska (Urząd Miejski w Łasku) zgodnie z par. 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. „w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia” (Dz. U. z 2010r nr 130 poz. 880).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 11 Uchwały nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. „w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Poz. 2801 z dnia 13 maja 2019 r.) „Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych zobowiązani są do ich opróżniania w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia oraz gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Ilość wywiezionych ścieków nie może znacząco odbiegać od ilości zużytej wody na nieruchomości”.


Przyłączenie do kanalizacji - obowiązki właścicieli.pdf

 

Źródło: UM

Skomentuj [ 2 ]
14:30, 21.02.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

kornel @ 09:35, 22.02.2020r. IP: *.*.137.231

"Ilość wywiezionych ścieków nie może znacząco odbiegać od ilości zużytej wody na nieruchomości." A skąd wezmę "odpowiednią ilość ścieków" gdy już wiosną i przez całe lato będę podlewał na działce ogórki, pomidorki, pietruszkę, marchewkę i buraczki? Bez wody nic nie urośnie, a przecież już teraz, parę dni temu minister prawego i sprawiedliwego żonda zapowiedział kolejny rok katastrofalnej suszy!

eko @ 22:43, 23.02.2020r. IP: *.*.171.80

A kiedy ścieki z rynku nie będą spływać do parku i do Grabi. Ile w brzegu rzeki jest odpływów ścieków - kto zliczy np. od mostu na "14" do zalewu? - kilkanaście? A ścieki spływające do rowu przy południowej stronie działek? Mieszkańcy raczej dbają o czystość, ale miasta i przedsiębiorców to już nie dotyczy?

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET