Czwartek, 9 kwietnia 2020 r., imieniny Mai, Dymitra, Dobrosławy

Pogotowie Reporterskie

Listonosz, kurier i dostawca przesyłek podczas epidemii koronawirusa

W czasie szalejącej pandemii koronawirusa, nie wszyscy mogli sobie pozwolić na pracę zdalną. Wśród bohaterów tych trudnych czasów są przede wszystkim służby medyczne i ratunkowe, pracownicy branży handlowej, ale też listonosze, dostawcy i kurierzy. Czy zadbano o bezpieczeństwo ich i odbiorców?

Do naszej redakcji napływają pytania  - zarówno od odbiorców, którzy obawiają się, że dostawcy mogą roznosić chorobę, jak i od samych listonoszów i kurierów, którzy pracując, stykają się z ogromną liczbą ludzi i nie wiedzą, kto jest zdrowy, a kto stanowi dla nich bezpośrednie zagrożenie.

- Co z nami, listonoszami? Czy naprawdę jesteśmy bezpieczni? Chodzimy od domu do domu, nie wiemy, czy ktoś jest zarażony? Czy zdrowie nasze i naszych rodzin nie jest ważne? Niektórzy mieszkają z osobami starszymi. Nic o nas się nie mówi w telewizji. Co dalej? Boje się o zdrowie moje, moich dzieci, rodziny i znajomych z pracy - pisze zrozpaczony pracownik.

Zapytaliśmy Pocztę Polską oraz kilka firm kurierskich o to, czy kurierzy i listonosze, w czasie epidemii pracują jak dotychczas? Czy firmy wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i odbiorcom przesyłek? Pytaliśmy też czy, w obawie o własne bezpieczeństwo, można odebrać paczkę czy list bez pokwitowania i czy znacząco wzrosła liczba nieodebranych przesyłek?

Jaką strategię na czas epidemii koronawirusa obrały firmy pocztowe i kurierskie? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi kilku z nich.

 

Odpowiada Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.
- W związku z zawieszeniem transportu lotniczego, Poczta Polska wstrzymała przyjęcia przesyłek do niektórych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych: godziny pracy placówek w dni robocze skróciliśmy do sześciu godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14.00-20.00 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny - szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl, placówki dotychczas mające status całodobowych obsługują klientów przez siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00.  Natomiast punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Wprowadziliśmy zasadę, że przy każdym czynnym stanowisku obsługi klientów w naszych placówkach może przebywać tylko jeden klient. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych do placówek. Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. strefy ochronne w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą, także w trakcie świadczenia obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności - na wyraźną prośbę pracownika poczty. Zamiast egzekwować podpis na tablecie lub urządzeniu z rysikiem adresat zobowiązany jest do złożenia czytelnego podpisu (własnym długopisem) na karcie doręczeń lub nalepce adresowej w celu potwierdzenia odebrania przesyłki.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia, zostaną wdrożone szczególne procedury, pozostajemy w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie. Płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki dla pracowników zostały już zakupione i trafiają do wszystkich pracowników mających kontakt z klientami. Dbamy, by w pierwszej kolejności byli zaopatrywani w nie listonosze. Organizacja pracy tych grup zawodowych jest skierowana na realizację usług zgodnie z potrzebami klientów, jak i obowiązującym stanem prawnym, przy szczególnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszych klientów.

Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o wypłacie dodatkowego świadczenia na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony. Otrzymają je pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami i ładunkami pocztowymi. Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku eksploatacyjnym, będący w stanie zatrudnienia na dzień uruchomienia wypłaty świadczenia, otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 50 zł brutto.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jesteśmy w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco wprowadzamy jego zalecenia.

 

Odpowiada Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express Poland:
- Kurierzy pracują, dostarczając międzynarodowe przesyłki m.in. ze sprzętem kluczowym dla szpitali lub z artykułami higienicznymi dla konsumentów, dlatego utrzymanie ciągłości ich pracy jest niezwykle ważne. Nasza własna, dedykowana do transportu towarów międzynarodowa, sieć połączeń lotniczych i drogowych, działa nieprzerwanie, a serwis dostępny jest zarówno dla przesyłek międzynarodowych importowych, jak i eksportowych.

Ponieważ bezpieczeństwo i zdrowie są naszym nadrzędnym priorytetem, przeszkoliliśmy kurierki i kurierów z zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny przy doręczaniu oraz odbiorze przesyłek. Są oni wyposażeni w preparaty służące do dezynfekcji, a także, w razie potrzeby, mają dostęp do rękawiczek i maseczek ochronnych.

W trosce zarówno o kurierów, jak i naszych klientów, proponujemy bezpieczne formy doręczenia przesyłek międzynarodowych, które nie wymagają kontaktu z kurierem - doręczenie pod inny adres, do automatu DHL lub właśnie doręczenie bez konieczności potwierdzenia podpisem. Odbiorcy otrzymują z wyprzedzeniem wiadomość SMS lub email z dostępem do aplikacji On Demand Delivery, która umożliwia im zmianę formy doręczenia. Mogą również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostosowujemy się do aktualnych wytycznych oraz rozporządzeń wydawanych zarówno globalnie, jak również na poziomie poszczególnych krajów. Wdrożyliśmy szereg środków prewencyjnych i przygotowaliśmy odpowiednie procedury, aby wesprzeć działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz aby sprostać nowym zasadom wprowadzanym przez naszych klientów.

 

Odpowiada Małgorzata Maj, rzecznik prasowa DPD Polska:
- DPD Polska funkcjonuje normalnie. Kurierzy DPD Polska wykonują swoje obowiązki stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zostali odpowiednio przeszkoleni, otrzymali materiały edukacyjne, również w formie graficznej. Wszystkich poinformowano także o zasadach postępowania w okresie zwiększonych zachorowań na choroby wirusowe i zobowiązano do przestrzegania zaleceń nadzoru sanitarnego. Firma jest w trakcie wyposażania kurierów w higieniczne środki zabezpieczenia osobistego (maski, jednorazowe rękawiczki foliowe), które mają zapewnić bezpieczeństwo w kontakcie z klientem, np. podczas regulowania należności, akceptowania płatności na terminalach płatniczych i składania podpisów na terminalach kurierskich. Ponadto kurierzy, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną lub wrócili z kraju, gdzie występują ogniska koronawirusa, zostali objęci 14-dniową kwarantanną.

W związku z nadzwyczajnymi środkami ostrożności dotyczącymi zagrożenia koronawirusem kurierzy mają prawo dostarczać przesyłki pod drzwi bez podpisu odbiorcy pod warunkiem, że kurier nawiąże wcześniej kontakt z odbiorcą i odbiorca wyrazi zgodę na takie doręczenie. Rozwiązanie to ma zapewnić maksymalną ochronę dla klienta i kuriera podczas doręczenia. Niektóre procedury doręczeniowe podyktowane są jednak wymogami prawnymi i procedurami zdefiniowanymi przez klientów i te wymagają bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. W ich przypadku podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom. Aby wspomóc naszych podwykonawców, jesteśmy także w trakcie wyposażania kurierów w środki zabezpieczenia osobistego: kurierzy otrzymają maseczki, które mogą być zakładane podczas kontaktu z klientem, o ile klient wyrazi takie oczekiwanie w trosce o własne bezpieczeństwo. Otrzymają również jednorazowe foliowe rękawiczki, które można podawać odbiorcom, aby zapewnić im komfort podczas regulowania należności, akceptowania płatności na terminalach płatniczych i składania podpisów na terminalach kurierskich.

DPD Polska podjęła także działania mające na celu informowanie odbiorców za pośrednictwem SMS-ów i e-maili o zasadach bezpiecznych doręczeń (odbiór poza pomieszczeniem, pozostawienie przesyłki w bezpiecznym miejscu, np. w recepcji czy na portierni).

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo klientom, pracownikom i współpracownikom, DPDgroup wdrożyła na początku lutego br. we wszystkich jednostkach, w tym w siedzibie DPD Polska, środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami światowych i krajowych instytucji nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. W związku z tym pracownicy i współpracownicy DPD Polska niezwłocznie otrzymali w różnych formach szczegółowy instruktaż sanitarny i higieniczny zawierający zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wsparty odpowiednimi instrukcjami graficznymi rozmieszczonymi we wszystkich placówkach i biurach firmy. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu pracowników z patogenem, zalecamy prowadzenie spotkań przez telefon, skype, tele- i wideokonferencje. Wielu pracowników wykonuje pracę zdalną. Pracownicy zostali poinstruowani na temat konieczności dezynfekowania miejsca i narzędzi pracy.

Odnośnie wzrostu liczby nieodebranych przesyłek, należy się z tym liczyć. Jeśli przesyłka adresowana jest do zamkniętej placówki, kurier może zwrócić przesyłkę do nadawcy.

 

Informacje dotyczące odbierania i nadawania przesyłek InPost:
Także firma InPost reaguje na bieżące wydarzenia i zapewnia swoim klientom możliwie najbezpieczniejsze formy odbierania i wysyłania przesyłek. Firma przestrzega także przed cyberprzestępcami, podszywającymi się pod InPost. Wchodząc na stronę, znajdziesz aktualizowane na bieżąco informacje.

Jak informuje firma InPost, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, chcielibyśmy poinformować o naszych rekomendacjach i działaniach, które podjęliśmy w ostatnich dniach. W najbliższych tygodniach rekomendujemy:

- Gdy masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera InPost a dostawą do Paczkomatu InPost - zamawiaj do Paczkomatu. Pozwala to ograniczyć kontakt z innymi osobami,

- Odbieraj paczki możliwie jak najszybciej. Dzięki temu z bezpiecznej formy odbioru z Paczkomatu skorzysta więcej osób,

- Odbierając paczkę z Paczkomatu InPost nie dotykaj panelu sterującego - otwórz skrytkę za pomocą aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play),

- Przy dostawach do domu/mieszkania zachowaj odpowiedni dystans i odbieraj przesyłki w drzwiach lub przed domem, celem minimalizowania czasu bezpośredniego kontaktu. Przy odbiorze przesyłki podaj kurierowi tylko kod odbioru,

- Przy dostawach realizowanych przez kuriera, zdecyduj się na płatność przy zamówieniu lub dokonaj płatności przed przyjazdem kuriera (poprzez opcję PayByLink). Jeśli z jakiegoś powodu nie było to możliwe - opłać przesyłkę u kuriera bezgotówkowo,

Zgodnie z wytycznymi instytucji sanitarnych, unikaj bezpośredniego kontaktu w formie witania się przez podanie rąk oraz przekazywania - w trakcie składania podpisów - telefonów, komputerów mobilnych czy długopisów itp.

- Podjęliśmy odpowiednie działania z troski o naszych pracowników, klientów i partnerów. Ich bezpieczeństwo, ochrona, a także informowanie o ewentualnych zagrożeniach jest naszym priorytetem - czytamy w komunikacie.

Więcej regulacji na stronie InPost.pl.

Skomentuj [ 2 ]
13:25, 25.03.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Wiola @ 08:29, 26.03.2020r. IP: *.*.76.12

Listonosze pracują tak jak pracowali do tej pory czyli zdalnie! Znowu a-vizo w skrzynce pomimo, że wszyscy w domu ;) Cóż na pocztę się nie wybieram bo to nie sklep ani apteka...

Jak zyć bez Poczty Polskiej @ 10:34, 26.03.2020r. IP: *.*.32.213

A jeśli awizo od komornika, to zaraz zapuka do drzwi.
Ja Was ludzie nie rozumiem. Sami siebie wińcie, bo listonosz jednak był. Nigdy nie zdarzyło mi się / a ogrodzenie bez dzwonka/, że listonosz nie zatrąbił, nie poczekał kilka minut. Jeśli nie słyszę, nie widzę - to sama jestem sobie winna. Też tak bywało.

Miłych i uczynnych listonoszy serdecznie pozdrawiam i zdrowia życzę.

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET