Sobota, 8 sierpnia 2020 r., imieniny Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogotowie Reporterskie

Wodzierady. Informacja o posiedzeniu komisji gminy Wodzierady

Informujemy o posiedzeniu komisji planowania, finansów, ochrony środowiska i rolnictwa oraz komisji oświaty, kultury, opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej i spraw obywatelskich które odbędzie się 06 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie.8:00. Miejsce: Urząd Gminy Wodzierady – sala nr 9

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:
1)    uchwała  Nr XX/150/2020 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Wodzierady wotum zaufania,

2)    uchwała Nr XX/151/2020 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za 2019 rok,

3)    uchwała Nr XX/152/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

4)    uchwała Nr XX/153/2020 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2019 rok,

5)    uchwała Nr XX/154/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Wodzierady, ustalenia składów liczbowych i osobowych oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji;

6)    uchwała Nr XX/155/2020 w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej zachowania dotychczasowego stanu środowiska naturalnego terenów gminnych;

7)    uchwała Nr XX/156/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

8)    uchwała Nr XX/157/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

9)    uchwała Nr XX/158/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

10) uchwała Nr XX/159/2020 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2020-2028;

11) uchwała Nr XX/160/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wodzierady;

12) uchwała Nr XX/161/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady.

1. Wydanie opinii w sprawie utworzenia siedliska rolniczego na działkach rolnych oznaczonych nr 189, 190 i 165/3 położonych w miejscowości Marianów obręb Mauryców-Marianów.
 

1. Sprawy różne.
2. Zamknięcie posiedzenia komisji Rady Gminy Wodzierady.
 

Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, dbając o zdrowie,  zwracamy się z prośbą, aby posiedzenie komisji odbyło się bez udziału publiczności.

 

 

Przewodniczący Komisji                                           Przewodnicząca Komisji

    

    /-/   Marcin Ciuła                                                      /-/    Emilia Nurkiewicz

Skomentuj [ 0 ]
12:45, 30.07.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET