Sobota, 8 sierpnia 2020 r., imieniny Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogotowie Reporterskie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie finansowe dla: gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł (w skali całego kraju), powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł (w skali całego kraju), zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

WYMOGI PRAWNE:
Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
Wsparcie nie może być przeznaczana na refundację poniesionych wydatków.
Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku inwestycji, do których mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny jeżeli:

nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz
nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.
Inwestycje finansowane i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlegają oznaczeniu logo z nazwą Funduszu według wzoru i zasad określonych w załączniku 5 do uchwały.

WNIOSKOWANIE:
Wojewoda Łódzki  zaprasza gminy, miasta na prawach powiatu oraz powiaty do składania wniosków o przyznanie wsparcia na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Maksymalna wysokość wsparcia dla gmin i miast na prawach powiatu określona jest w załączniku nr 1 do uchwały, a dla powiatów bez miast na prawach powiatu w załączniku 2 do uchwały.

 Wsparcie udzielane jest na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, który należy złożyć za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezesa Rady Ministrów.

TERMINY:
Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Skarbnika oraz Kierownika jednostki należy składać w nieprzekraczalnym ustawowym terminie  od  27 lipca 2020  r. do dnia 10  sierpnia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap na adres skrytki podawczej:  /lodzuw/skrytka
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w pkt 1 i 2, stanowi  załącznik nr 3 do uchwały.

Komórką organizacyjną prowadząca sprawy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  jest w ŁUW w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do Wojewody Łódzkiego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków.

Wzór informacji o wykorzystaniu określa załącznik nr 5 do uchwały.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wysokość kwot kierowanych do konkretnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dalsze szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne

 

Źródło: ŁUW

Skomentuj [ 0 ]
18:30, 30.07.2020 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET