Czwartek, 13 maja 2021 r., imieniny Serwacego, Ofelii, Roberty

Pogotowie Reporterskie

PUP. Nabór wniosków na dotację

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ogłasza nabór na wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określonych branż

przyznawaną na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 26.02.2021 r. poz. 371)
w okresie od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
O w/w dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:
prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczoną według Polskie Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:
 
LP.
 
KOD PKD
 
NAZWA KODU PKD
 
1.
47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży w wyspecjalizowanych sklepach
2.
47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3.
47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4.
47.82.Z
Sprzedaż wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5.
47.89.Z
Sprzedaż pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6.
49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7.
52.23.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8.
55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9.
55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10.
55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11.
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12.
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
13.
56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14.
56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15.
56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
16.
59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17.
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18.
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19.
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
20.
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21.
74.20.Z
Działalność fotograficzna
22.
77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23.
79.11.A
Działalność agentów turystycznych
24.
79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
25.
79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26.
79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28.
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29.
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30.
85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31.
85.59.A
Nauka języków obcych
32.
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.
86.10.Z
Działalność szpitali – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
34.
86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna
35.
86.90.D
Działalność paramedyczna
36.
90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37.
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38.
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
39.
91.02.Z
Działalność muzeów
40.
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
41.
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42.
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
43.
93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44.
93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45.
93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.
96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48.
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 
osiągnęli przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
 
Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000,00 zł.
 
Dotacja może być udzielona:
dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1-5 i 39 tabeli,
trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 6 - 38 i 40 - 48 tabeli.
W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r., liczbę dotacji , o której mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia, pomniejsza się o jeden.
 
W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
 
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 
Ww. wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez
platformę praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i składania wniosków dostępne są w Zakładce: Tarcza antykryzysowa/Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3  lub pod numerem tel. 0 43 675 17 27

Skomentuj [ 0 ]
16:40, 01.03.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET