Środa, 23 czerwca 2021 r., imieniny Wandy, Zenona, Prospera

Pogotowie Reporterskie

Łask. XXXII sesja Rady Miejskiej

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Łasku. Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl Porządek sesji:

Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od  17 marca do 27 maja 2021 r.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask na lata 2021-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask".
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  Burmistrza Łasku do zawarcia porozumienia międzygminnego między Miastem Sieradz, Gminą Łask, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą Sieradz, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Sędziejowice w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego celem realizacji  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu w ramach grupy zakupowej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/382/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina łask.
Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały Nr XLVII/526/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (w Łasku, przy Al. Niepodległości na cele magazynowe - 12 m2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (w Łasku, przy Al. Niepodległości na cele magazynowe - 6 m2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (w Łasku, przy ul. S. Żeromskiego, Szerokiej i J. Słowackiego na cele parkingowe).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (w Okupie Małym, przy ul. Akacjowej na cele warzywnicze).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (we wsi Wrzeszczewice Skrejnia na cele rolne).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (w Rokitnicy na cele rekreacyjne).
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Łasku.
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej nt: "Kontrola funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku w zakresie dochodów i wydatków za 2020 r.".
Interpelacje i zapytania radnych.
Korespondencja i sprawy różne.
Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                            Robert Bartosik

Skomentuj [ 13 ]
13:20, 09.06.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

pytak @ 18:23, 09.06.2021r. IP: *.*.55.10

"Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Łasku."
Bardzo ciekawy punkt! Żeby Rada Miejska podejmowała taką decyzję, to radny musi być grubo umoczony.
Z tego co wiem, to sprawa dotyczy radnego jedynej prawej i sprawiedliwej Zjednoczonej Prawicy. Może portal zainteresuje się tą sprawą?

haha?? @ 19:08, 09.06.2021r. IP: *.*.228.225

Kto jest tym wybrańcem? mieszkańcy nic nie wiedzą, a to przecież ich dotyczy

do haha?? @ 22:00, 09.06.2021r. IP: *.*.139.125

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy wpłynął ze Starostwa Powiatowego w Łasku. Można poszukać, który z radnych pracuje/pracował w Starostwie :)

elen @ 00:36, 10.06.2021r. IP: *.*.217.51

Poszukałam i dwóch radnych Zjednoczonej Prawicy pracuje w starostwie. Może jakaś podpowiedź?

DOhaha?? @ @ 11:26, 10.06.2021r. IP: *.*.236.33

Nie odpowiem ci na to pytanie. Aktualnie NIE ZAJMUJE SIE BADZIEWIEM PISOWSKIM.

Pigwa @ 11:32, 10.06.2021r. IP: *.*.51.152

Zdaje się pracował Pan R

Ochooo @ 20:02, 10.06.2021r. IP: *.*.254.65

Poczuli krew . Toksyczne pijawki z .. . Do roboty się brać A nie afery tylko potraficie wykręcać . I tak ludzie widzą ile w Łasku w ostatnim czasie pracy zrobione . Przez dwa lata ten PIS zrobił więcej jak wy przez swoje długie lata zarządzania!!!! Popieram tych chłopaków i dziewczyny co w Łasku działają . Widać efekty i kit że z PISu ale robią coś i tu Was boli .

Jan @ 07:40, 11.06.2021r. IP: *.*.29.212

Ten twój nick to właśnie "efekt" tego twojego pisiolskiego "robią coś", tym razem w edukacji, tylko, że to nikogo nie boli a jedynie śmieszy.

do Ochooo @ 10:15, 11.06.2021r. IP: *.*.55.2

Wodzę, że koledzy ruszyli z odsieczą. Tylko pomylili adresy. Adres docelowy to Orzechowa w Sieradzu. Tam idźcie tłuc w bramę. A co do tych legendarnych działań, to śmiech na sali. Może jakieś konkrety? Co te chłopaki i dziewczyny z PiS zrobili? Przykłady!

@ do Ochooo @ 10:44, 11.06.2021r. IP: *.*.52.145

Oto przykłady:
.
.
.
Koniec
A zapomniałam, jest działanie! Schody za 80.000zł przy sali gimnastycznej, żeby było z czego zrzucać.

Twój_stary @ 15:06, 11.06.2021r. IP: *.*.52.250

Ochooo. Cieć z Elektryka nie wytrzymał ciśnienia :)

Haha @ 20:31, 12.06.2021r. IP: *.*.252.161

Boli Was padlinożercy :) Elektryk pięknieje . Ostrów który był do zamknięcia ma najlepszy nabór . Da się da !!!!! Kolumna pięknieje jak nigdy !!!! Możecie sobie obrażać A oni pracują i to widać . Przez długie lata się tyle nie działo w Łasku . Brawo PIS . Będziemy popierać !!!!

Monika @ 07:49, 16.06.2021r. IP: *

Do Haha - Proszę mówić za siebie
.Ja nie popieram.j

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET