Poniedziałek, 27 września 2021 r., imieniny Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Pogotowie Reporterskie

Wodzierady. Informacja o posiedzeniu komisji gminy Wodzierady

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich. Posiedzenie odbędzie się 14 września 2021 r. o godzinie 9:30. Miejsce: Miejsce: Urząd Gminy Wodzierady – sala nr 9

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

 

a)    uchwała  Nr XXX/244/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady;

b)    uchwała Nr XXX/245/2021 w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach;

c)    uchwała Nr XXX/246/2021 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wodzierady do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

d)    uchwała Nr XXX/247/2021 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach;

e)    uchwała Nr XXX/248/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzierady na rok szkolny 2021/2022;

f)     uchwała Nr XXX/249/2021 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady”;

g)    uchwała Nr XXX/250/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady;

h)    uchwała Nr XXX/251/2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Wodzierady na 2021 rok;

i)     uchwała Nr XXX/252/2021 w sprawie  zmian w budżecie gminy Wodzierady na 2021 rok;

j)     uchwała Nr XXX/253/2021 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2021-2028.

k)    uchwała Nr XXX/254/2021 w sprawie  zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Wodzierady, ustalenia składów liczbowych i osobowych oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

3. Wydanie opinii w sprawie utworzenia siedliska rolniczego na działce rolnej oznaczonej nr 1811/5, położonej w miejscowości Wodzierady obręb Wodzierady gm. Wodzierady. 

4. Sprawy różne.  

5. Zamknięcie posiedzenia komisji Rady Gminy Wodzierady.

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                           Przewodnicząca Komisji

    

    /-/   Marcin Ciuła                                                      /-/    Emilia Nurkiewicz

Skomentuj [ 0 ]
18:55, 12.09.2021 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET