Sobota, 22 stycznia 2022 r., imieniny Anastazego, Wincentego, Gaudentego

Pogotowie Reporterskie

Ochrona Obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 - konsultacje

 

W związku z koniecznością opracowania szczegółowych celów działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 oraz sporządzenia projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 

(Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 785, z 2016 r. poz. 1100 oraz z 2018 r. poz. 3236) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 9 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2021 r. poz. 1098 i 1718), zaprasza zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, do udziału w pracach związanych ze sporządzaniem tego dokumentu.

Jednocześnie informuję, że opublikowanie projektu dokumentu na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi www.gov.pl/web/rdos-lodz w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej zaplanowano na 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zapewni możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi

 

Tomasz Radziewicz

Z-ca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi -

Regionalny Konserwator Przyrody

Skomentuj [ 0 ]
12:35, 14.01.2022 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2022 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET