Wtorek, 27 lutego 2024 r., imieniny Gabriela, Anastazji, Honoryny

Pogotowie Reporterskie

Widawa. XCIV Sesja Rady Gminy Widawa

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zwołuję XCIV Sesję Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad XCIV Sesji Rady Gminy Widawa:

Otwarcie XCIV Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz prawidłowości zwołania sesji.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2024 r.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w 2024 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/263/10 Rady Gminy Widawa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
Materiały do pobrania:

Projekty uchwał

 

Sławomir Stępnik - Przewodniczący Rady Gminy

Skomentuj [ 0 ]
15:25, 10.02.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET