Niedziela, 16 czerwca 2024 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Pogotowie Reporterskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sędziejowice

Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 33/1, obr. Grabno, gm. Sędziejowice.

Powierzchnia nieruchomości: 0,1700 ha.

Nr księgi wieczystej: SR1L/00053563/8.

Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów użytki stanowią RV.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie uchwalono również planu ogólnego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie, z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice ww. nieruchomość stanowi tereny rolne.

Sposób zagospodarowania: prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Termin wnoszenia opłat i wysokość czynszu dzierżawnego: należność za czynsz dzierżawny uiszczana będzie przez Dzierżawcę z góry za każdy rok trwania umowy do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 323,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100). W przypadku niepełnego roku obowiązywania umowy czynsz płatny jest w wielkości proporcjonalnej do ilości miesięcy obowiązywania umowy w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Czynsz nie obejmuje podatku rolnego. Wysokość czynszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 955 z późn. zm.).

Zasada aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat o ile nie zgłoszą się inne podmioty zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej nieruchomości, w związku ze sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Termin zagospodarowania nieruchomości, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/ pok. 2 lub 7, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00  do 16.00, wtorek – piątek  od 7.30 do 15.30, tel. (43) 676 -  30 - 64 i (43) 676 - 30 - 65.  

Wykaz umieszczono na tablicach ogłoszeń 07 czerwca 2024 roku na 21 dni oraz zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łasku tj. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.lask.com.pl. Ponadto wykaz zamieszczono na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Skomentuj [ 2 ]
18:35, 07.06.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Zyz @ 19:50, 07.06.2024r. IP: *.*.199.201

Powiat to widzę tylko sprzedażą się zajmuje. Czyżby brakowało pieniedzy? Tak cicho siedzą jakby się tam pozabijać mieli. Zero info na komercyjnych stronach o sesji. Kiedy będzie powołany nowy członek?

Stasio @ 07:49, 08.06.2024r. IP: *.*.164.12

Dzierżawa to nie sprzedaż...

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji


Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET