Środa, 24 lipca 2024 r., imieniny Kingi, Krystyny, Antoniego

Pogotowie Reporterskie

Widawa. Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Urząd Gminy w Widawie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane w terminie  od 1 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r

w pokoju nr 20

Do wniosku należy dołączyć:

faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024  r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.;

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi  1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 litrów  x ilość ha użytków rolnych x 1,46 za 1 litr

oraz

40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  dla bydła, owiec, kóz, koni

4 l x średnia roczna jednostek przeliczeniowych dla świń

 Wypłata kwoty zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji,  nastąpi  w terminie 1 -  31  października 2024 r., przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 43 655 75 44 lub  43 672 10 34.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2022, poz. 846 z późn. zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i powinien to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

Skomentuj [ 0 ]
08:15, 08.07.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


Reklama

DoĹźynki 2024

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET